ORTODOXIA SUB ASEDIUL ECUMENISMULUI MASONIC

          Un nou volum de Radu Iacoboaie și postat în direct în mediul online pe măsură ce este scris…

            ORTODOXIA SUB ASEDIUL ECUMENISMULUI MASONIC

            Scurtă incursiune în istoria creștinismului. Cum s-a făcut Papa pe sine Dumnezeu și legăturile cu masoneria. Mișcarea New Age și religia mondială a ecumenismului masonic.

                            RADU IACOBOAIE

             Editura……………………

                    ………………….

                             2018

 

Motto:

         Doamne, aprinde iarăși evlavia și în noi,

         Curajul ce l-au avut primii Tăi creștini

         Și ajută-ne să fim la Judecata de Apoi

         Încununați de tine, nu simpli pelerini…

 

         Ne întărește pe noi în credință pe vecie,

         Gustând mereu din ospățul Tău Ceresc

         Iar viața noastră să Ți-o jertfim doar Ție

         Zdrobind păcatul și duhul cel lumesc…

 

                                       CUPRINS

 

CUVÂNT ÎNAINTE……………………………………………………………..

 

SCHISMA CATOLICĂ A MARCAT PROFUND ȘI NEGATIV ISTORIA ȘI CULTURA OCCIDENTULUI…………………………………………………..

 

CUM S-A FĂCUT PAPA PE SINE DUMNEZEU ȘI DESPRE PROLIFE –          RAREA EREZIILOR PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE……………………

 

CRUCIADELE AU FOST CONDUSE DE VATICAN……………………….

 

JEFUIREA SĂLBATICĂ DE CĂTRE CRUCIAȚI A CAPITALEI IMPERIU

LUI BIZANTIN, CONSTANTINOPOL, ÎN ANUL 1204……………………..

 

PAPA ȘI MASACRAREA MONAHILOR DIN SFÂNTUL MUNTE ATHOS DIN GRECIA……………………………………….. 

 

INCHIZIȚIA CATOLICĂ ȘI RĂZBOAIELE RELIGIOASE ÎNDELUNGATE DINTRE CATOLICI ȘI PROTESTANȚI…………… 

 

PAPA A ÎNFIINȚAT ORDINUL CAVALERILOR TEMPLIERI, ORDINUL

IEZUIȚILOR (POLIȚIA SECRETĂ PAPALĂ)……………………………………….

 

PAPA A SPRIJINIT ISLAMUL PENTRU A LOVI ÎN CREȘTINISMUL ORTODOX DIN IMPERIUL BIZANTIN…………………………

 

VATICANUL A FOST CONDUS APROAPE MEREU DE CĂTRE PAPI ÎNREGIMENTAȚI ÎN FRANCMASONERIE……………….. 

 

EXPANSIUNEA CATOLICISMULUI ÎN MARILE IMPERII COLONIALE………. 

 

PAPA ȘI REVOLUȚIA FRANCEZĂ. APARIȚIA COMUNISMULUI

CREAȚIE A IUDEO-MASONERIEI………………………………

 

VATICANUL ȘI BOMBARDAMENTELE N. A. T. O. ASUPRA POPULA-

ȚIEI ORTODOXE DIN SERBIA……………

 

DE CE CATOLICII NU FAC PARTE DIN CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR (C. M. B.)?…………………………………….. 

 

PAPA – LIDER DE NECONTESTAT AL ECUMENISMULUI MASONIC….

 

CAUZELE DECADENȚEI PROFUNDE A OCCIDENTULUI……………….

 

CUM A CREAT IUDEO-MASONERIA MIȘCAREA NEW AGE ȘI PAN-

EREZIA ECUMENISMULUI MASONIC……………………………………….

 

LEGĂTURA STRÂNSĂ DINTRE PAPĂ, ISLAM ȘI MASONERIE………………….. 

 

PAPA ORTODOX DANIEL CIOBOTEA ȘI MAREA CATEDRALĂ

NAȚIONALĂ ECUMENISTĂ DIN ROMÂNIA…………………………………

 

A EXISTAT SAU NU SUPER-MEMORANDUMUL DE LA STRASBOURG DIN FRANȚA (25-29 IUNIE 2014) PENTRU INSTAURAREA RELIGIEI MASONICE MONDIALE?…….

 

ORTODOXIA TOT MAI MULT SUB ASEDIUL ECUMENISMULUI. ÎNTE-

ȚIREA ATACURILOR MASONICE ÎMPOTRIVA ORTODOXIEI……………

 

                                  CUVÂNT ÎNAINTE

 

            Mărturisesc dintru început că am pornit a scrie această carte fiind neplăcut impresionat de ceea ce am văzut în Târgurile de Crăciun organizate în marile orașe din Europa Centrală și Occidentală, amplasate adeseori exact în centrul istoric al acestora și în vecinătatea unor mari catedrale catolice.

            Întrebarea care m-a frământat destul de mult este următoarea: aceste târguri promovează oare cu adevărat sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos sau mai degrabă asistăm la o pervertire și deturnare a semnificațiilor acestui eveniment istoric atât de important în istoria creștinismului.

            Poate ați remarcat de pildă reprezentarea total falsă prin statui de lemn a pruncului Hristos (în iconografia ortodoxă apare cu totul altfel, pruncul este înfășat) și reprezentarea grotescă a Maicii Domnului și altor personaje biblice care au fost prezente la Nașterea Domnului. Viziunea este credem noi una protestantă întrucât sectarii sunt cei care de-a lungul timpului au hulit pe Maica Domnului considerând-o o simplă femeie.

            Apoi nu putem trece cu vederea prezența în aceste târguri de Crăciun a unei scene pe care în multe seri cântă și chiar dansează diverse trupe muzicale, care nu sunt interesate de colindele creștine, cu excepția unora protestante și care le transformă în cântece de jazz etc.

            Și ce mai putem vedea? Multe căsuțe de lemn frumos împodobite și cu diverse produse alimentare și industriale dintre cele mai diversificate. În loc de icoane și obiecte de cult creștine vedem tot soiul de statuete, amulete, măști și multe alte obiecte folosite la sărbătoarea păgână Halloween iar altele aparținând altor religii și confesiuni.

            Însăși ideea organizării unor Târguri de Crăciun în preajma sărbătoririi Nașterii Domnului ne arată limpede o schimbare de paradigmă. O deturnare a credinței creștine și tradițiilor creștine spre consumerisme ieftin și globalism în scopul obținerii de profituri comerciale și amăgiri tinerilor creștini mai ales. Mai mult, se face și prozelitism sectar prin cântece protestante… Majoritatea covârșitoare a produselor alimentare expuse spre vânzare nu sunt evident de post și îmbie trecătorii să le guste ori să le cumpere.

             Să nu uităm nici mitul acesta modern legat de Moș Crăciun care a ajuns din păcate să facă deliciul nu doar al copiilor ci și al adulților. Vorbim de fapt de dezvoltarea unei adevărate industrii și apariția unui brand comercial prin care se obțin venituri uriașe în toată lumea.

             Dar credem noi că se uită cu totul cine a fost în realitate Moș Crăciun. Crăciun a fost un bătrân din Bethleem mare iubitor de arginți și care a refuzat să o găzduiască pe Maica Domnului la vremea nașterii… Iar astăzi, cu ajutorul artizanilor globalizării, a devenit din păcate pretutindeni în lume un personaj modern, ecumenist, chipeș și simpatic, adorat de către tot mai mulți oameni, copii și adulți, care astfel în necunoștință de cauză se îndepărtează și mai mult de esența creștinismului și față de Dumnezeu…

           Noi nu sărbătorim fraților pe 25-26 decembrie pe Moș Crăciun, ci prăznuim cu mare bucurie Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin colinde mai vechi și mai noi, prin tradiții creștin-ortodoxe de o frumusețe fără seamăn și păstrate secole de-a rândul mai ales în România.

 

                                                                                                 Autorul, 6 ianuarie 2018

           la praznicul Botezului Domnului

 

           Notă (puteți accesa pe internet): https://romanortodox.info/vaticanul-hulitor-de-hristos/

 

 

             SCHISMA CATOLICĂ A MARCAT PROFUND ȘI NEGATIV ISTORIA ȘI CULTURA OCCIDENTULUI

 

            Mai întâi vom reproduce un scurt fragment din ,,Mică istorie a creștinismului” (Arhim. Cleopa Ilie) în care se vorbește de cauzele politice care au condus la schisma catolică (cea Mică începută în anul 754):

            ,,În anul 754-755 papa și-a creat un stat terestru pe teritoriul dăruit de Regele francilor, teritoriu pe care acesta l-a cucerit de la migratorii logobarzi. Astfel încât papa a scăpat de sub puterea politică a Bizanțului, ba, mai mult, a făcut concurență Imperiului bizantin, căci papa este șef al unui stat nou denumit Patrimoniu Sancti Petri. Pentru susținerea și justificarea unui stat papal terestru, papii s-au bazat pe două documente care s-au dovedit mai târziu a fi neautentice fiind plăsmuite sau falsificate de slujitori ai papei.

            O discordie și mai mare între Roma și Constatinopole a dus la măsura din 731 prin care patru provincii, printre care și Iliricul au fost trecute de sub conducerea papei sub cea a patriarhului de Constantinopol.

             În anul 800, s-a întâmplat un eveniment de răsunet european care a concretizat schisma politică dintre Răsărit și Apus: încoronarea regelui franc Carol cel Mare ca împărat roman al Apusului de către papa Leon al III-lea. Prestigiul de care se bucurase până atunci Imperiul Bizantin ca singur moștenitor al Imperiului Roman universal din trecut, a fost știrbit.“ (pp. 6-7)

 

            La aceste cauze politice se adaugă altele mai importante de natură religioasă (dogmatică):

            ,,Cauze religioase. ,,Biserica” Catolică învață greșit următoarele puncte doctrinare mai importante care au apărut în decursul istoriei:

 

  • FILIOQUE. Catolicii zic că Duhul Sfânt purcede și de la Fiul. Această greșeală dogmatică este cea mai grea. Sfântul Evanghelist Ioan spune  că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și este trimis în lume prin Fiul – ,,Iar când va veni Mângâietorul pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la, Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine” (Ioan 15,26):
  • PURGATORIUL. Între rai și iad zic că ar fi un foc curățitor numit purgatoriu, în care merg sufletele celor ce nu și-au ispășit pe pământ anumite păcate, apoi se duc în rai. Nu scrie în Sfânta Scriptură și nici în Sfânta Tradiție nu vorbește despre așa ceva:
  • PRIMATUL PAPAL (SUPREMAȚIA PAPALĂ). Papa este considerat de ei capul suprem al Bisericii creștine, mai mare decât toți patriarhii, adică locțiitorul lui Hristos pe pământ, numindu-se urmașul Sfântului Petru – poziție nerecunoscută de Biserica Universală (ortodoxă – n.a.):
  • INFAILIBITATEA PAPALĂ. Conciliul I Vatican din 1870 a recunoscut (mai târziu, oficial – n.a.) ,,infailibilitatea papală”, zicând că papa nu poate greși ca om, în materie de credință, când predică, făcându-l egal cu Dumnezeu, ceea ce iarăși este o dogmă nouă, respinsă de Biserica Ortodoxă…” (lucr.cit., pp. 7-8)

      

           Există multe alte inovații introduse de catolici pe care doar le menționăm aici, fără a intra în detalii: azimile, imaculata concepție despre Maica Domnului (că s-ar fi născut de la Duhul Sfânt fără păcat strămoșesc), transsubstanțierea, celibatul preoților, indulgențele papale, Mirungerea și multe altele legate de ritualuri.

               Cât privește SCHISMA MARE care a fost precedată de mai multe dispute între papii catolici și patriarhii ortodocși începând cu secolul al IX-lea, mai reproducem un singur fragment:

          ,,Disputa dintre Patriarhul Mihail Cerularie și papa Leon al IX-lea (Schisma propriu-zisă)

           Împăratul bizantin Constantin IX Monomahul, vrând să împace lucrurile, a hotărât să convoace un sinod la care papa Leon al IX-lea a trimis o delegație împreună cu cardinalul Humbert.

           Patriarhul Mihail Cerularie, stabilind că toate neînțelegerile dintre cele două Biserici se vor discuta în sinod, l-a supărat pe cardinalul Humbert care, nemaiavând răbdare a compus fără autorizarea papei, un act de excomunicare. Prin acest act, aruncat în 16 iulie 1054 pe masa altarului Bisericii Sfânta Sofia, el a anatematizat pe patriarhul Mihail Cerularie și pe clericii și credincioșii Bisericii Ortodoxe (acuzându-i de erori inexistente).

                La opt zile de la acest eveniment trist, patriarhul Mihail Cerularie, în Biserica Sfânta Sofia a rostit anatema contra papei Leon al IX-lea, a cardinalului Humbert, a delegaților papali și a Bisericii Romane.” (lucru. cit., pp. 9-10)

 

            Dacă vom analiza tot ce au scris istoricii despre decăderea Occidentului și desprinderea catolicilor din trupul Bisericii Ortodoxe (care este adevărata Biserică Universală întemeiată de Hristos pe pământ, nu cum spun catolicii despre ,,biserica” lor că ar fi astfel, arogându-și singuri denumirea preluând termenul grecesc catholiki), vom înțelege mai lesne rătăcirea în care se află catolicii, care sunt schismatici dar și eretici datorită inovațiilor pe care le-au adus în teologie și ritualuri. Nu întâmplător Occidentul se află astăzi într-o mare criză identitară și spirituală. Pentru că aici trăiesc majoritatea covârșitoare a catolicilor din întreaga lume.

             Noi credem că ortodocșii sunt singurii creștini adevărați. Sunt cei care au păstrat cu sfințenie dreapta credință neschimbată de două mii de ani încoace. De aceea ei au datoria, nu numai de a-și cunoaște în esență credința, ci și elemente ce țin de istoria creștinismului și să aibă cunoștințe cel puțin elementare despre ereziile care se abat asupra ortodoxiei și denaturează adevărul lovind în ortodoxie. 

               Schisma catolică (provocată de catolici în mod cert) și transpusă în practică de către papă și episcopii săi catolici a marcat astfel profund întreaga istorie a creștinismului. A fost o lovitură foarte grea dată credinței ortodoxe. Datorită Schismei Mari din anul 1054 d. Hr., milioane de creștini din părțile Apusului au alunecat pe panta ereziilor și îndepărtării de Dumnezeu.

               Este foarte important de subliniat faptul că această mare ruptură nu a condus nicidecum la destrămarea unității lumii ortodoxe, a unității creștine. Papa și ecumeniștii susțin însă contrariul și doresc ,,refacerea unității pierdute”… Ei nu văd că ortodoxia a rămas sfântă și neschimbată, care a menținut mai bine de o mie de ani puterea Imperiului Roman de Răsărit (bizantin), până la căderea Constantinopolului în mâinile turcilor în anul 1453. Ei uită că Imperiul Roman de Apus s-a prăbușit dramatic în anul 476 sub loviturile hoardelor sălbatice ale unor popoare migratoare păgâne.

              După o mie de ani de la Răstignirea pe Cruce a Mântuitorului, timp în care ortodoxia a înfruntat nenumărate erezii și a biruit, vrăjmașul a reușit să aplice principiul ,,divide et impera” (dezbină și cucerește). Orgoliul nemăsurat al cardinalului Humbert care a aruncat anathema pe altarul Bisericii din Sofia în anul 1054 a dus rapid la ruptura definitivă a catolicilor din trupul Bisericii Ortodoxe având cap pe Hristos. Știm că există falsa teorie a ramurilor sau a celor două biserici surori. Dacă ei se consideră totuși ramură a aceluiași copac, noi vom spune ferm că această ramură s-a rupt și s-a uscat, rămânând fără seva harului Duhului Sfânt.

              Această ruptură este îndeosebi cunoscută drept Schisma Mare dar trebuie să știm că lucrurile s-au precipitat în timp și a existat și o Schismă mică. La sfârșitul secolului al IX-lea, în Franța s-a afirmat regele Carol cel Mare, care pentru a-și spori puterea, pentru a-și satisface vanitățile și dorința de autonomie deplină, s-a implicat în alegerea unui papă pe placul său și în reorganizarea instituției papale de la Roma. Episcopul din Roma a devenit Papă și și-a arogat singur dreptul de succesor al Sfântului Apostol Petru pe care l-au așezat deasupra tuturor celorlalți Apostoli. A apărut și erezia Filioque, care susține fals că Duhul Sfânt purcede și de la Fiul lui Dumnezeu, nu numai de la Tatăl.

                  Am putea spune că primul mileniu d. Hr. a fost o perioadă de afirmare și ascensiune a creștinismului iar al doilea mileniu a însemnat o perioadă de decădere culminând cu perioada contemporană care alunecă tot mai mult către domnia întunecată a antihristului.

                  După anul 1054, pe măsură ce se afirmă treptat științele exacte și au loc tot felul de descoperiri în Occident mai ales, observăm că acesta pierde masiv însă teren în planul spiritual. Se degradează tot mai mult moravurile, mentalitățile și cultura. Apar tot soiul de predicatori, farisei și cărturari moderni, un fel de arieni ai vremurilor moderne, care neagă firea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care Îl consideră doar un simplu profet, un om excepțional și atât…

                   Din 1054 se împlinesc curând alte zece secole, un mileniu în care au luat o mare amploare ereziile, culminând cu erezia francmasoni că și erezia ereziilor care este ECUMENISMUL.

                   Apar oficial din 1717 lojile masonice și francmasonice, adevărate temple de adorare a diavolului cunoscut sub numele de Lucifer. Se înmulțesc sectele conduse de predicatori masoni sau francmasoni, care își arogă singure calitatea de ,,biserici”, pretins ,,creștine” etc. Apar curente precum cel satanist, new-age-ist, ,,biserica” satanistă…

 

 

            CUM S-A FĂCUT PAPA PE SINE DUMNEZEU ȘI DESPRE PROLIFERAREA  EREZIILOR PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE

 

              Frați ortodocși, încă de la început erezia Filioque a fost concepută pentru a deschide drum direct altor cumplite erezii precum primatul papal, infalibilitatea papal ăștia, pentru ca acestea din urmă să aibă un fundament dogmatic. Noi știm însă că erezia Filioque susține cum că Duhul Sfânt purcede și de la Tatăl și de la Fiul. Ori dogma ortodoxă și Crezul nostru ortodox spun clar că Duhul Sfânt vine de la Tatăl. Aceste erezii denaturează adevărul dar sunt și hule aduse Duhului Sfânt, adică sunt păcate cumplite care nu pot fi iertate ușor.

                  Încă din secolul al XI-lea, Papa de la Roma a devenit un lider de temut, un lider religios dar și unul politic și militar, cu administrație proprie și armată, având o mare autoritate în spațiul Europei de Apus. Iar în zilele noastre liderul statului Vatican este cel care încearcă prin pan-erezia ecumenistă să unească laolaltă toate religiile și confesiunile sub pretextul asigurării unității creștine și păcii mondiale. Este corect termenul folosit ,,religii” întrucât toate religiile au fost create de oameni. Se subînțelege că și religia catolică a fost creația unui Papă. În timp ce ortodoxia nu este deloc o religie. Ortodoxia este un mod de viață, revelație dumnezeiască și trăire personală după modelul jertfelnic al Mântuitorului Iisus Hristos.

                Este incredibil cum un lider catolic venerat de oameni (!) se pretinde a fi Unsul lui Dumnezeu, locțiitor al lui Hristos pe pământ și succesorul Sfântului Apostol Petru. Este strigător la cer că orice ar spune public Papa este adevărat…

                Din câte știm noi, catolicii nu au Sfinte Taine valide și Harul Duhului Sfânt nu lucrează la ei. Nu au Agheazmă pentru că nu se poate sfinți apa la ei. Lumina de Paști nu se aprinde în Biserica din Ierusalim dacă slujba este oficiată de către ei sau de protestanți. Nu au anaforă ca la ortodocși și multe altele.

                   Luând parcă model de la masoni, Papa se consideră pe sine Dumnezeu pe pământ… Ce hulă poate fi mai mare decât aceasta? Iar circa un miliard și jumătate de pământeni îl adoră iar mass-media internă și mai ales internațională îl prezintă mereu ca pe un superstar…

                Cum de există atâta orbire în lumea catolică și nu văd ei orgoliul sau mândria Luciferică a Papei? Neoficial, Lucifer este văzut ca îngerul luminii iar mai recent, Papa Francisc declara că nu există rai și iad… Adică, cu alte cuvinte, demonii nu există, poate doar în imaginația noastră. Acesta este însă un mare vicleșug al diavolului, care vrea să ne convingă că el nu există…

            Pentru mult mai multe detalii pe această temă vă rog să accesați sau să descărcați de pe internet link-urile: 

 https://buzlecatalin.wordpress.com/2013/07/16/despre-cum-s-a-facut-papa-pe-sine-imparat-si-dumnezeu-manastirea-paraklitu-muntele-athos/

 https://www.slideshare.net/mobile/adyesp/sfanta-manastire-paraklitu-despre-cum-sa-facut-papa-pe-sine-imparatsidumnezeu

         https://romanortodox.info/despre-cum-s-a-facut-papa-pe-sine-imparat-si-dumnezeu/ 

 https://romanortodox.info/ecumenismul-fara-masca/ 

https://wp.me/p7ey68-nC

7 gânduri despre „ORTODOXIA SUB ASEDIUL ECUMENISMULUI MASONIC

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s