RUGĂCIUNILE DIN FIECARE ZI ALE MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI ȘI A ROMÂNIEI

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! Amin

                         POMELNIC
(Pe care este dator atât monahul cât şi mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilinţă, cu osârdie şi cu evlavie)

                Pentru Sfânta Biserică

Adu-Ţi aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, de mila şi de îndurările Tale cele din veac, pentru care Te-ai întrupat şi de voie ai răbdat răstignire şi moarte, ai înviat din morţi, Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl, pentru mântuirea tuturor celor ce cred drept în Tine.
Caută spre smerenia şi rugăciunea tuturor celor ce cu toată inima Te caută pe Tine. Pleacă-Ţi urechea şi auzi smerita mea rugăciune, a nevrednicului robului Tău (numele), întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care o aduc Ţie pentru poporul Tău.
Mai întâi, adu-Ţi aminte de soborniceasca şi apostoleasca Ta Biserică, pe care ai câştigat-o cu scump sângele Tău; întemeiaz-o, întăreşte-o, lăţeşte-o, înmulteşte-o, împac-o şi o păzeşte nebiruită de porţile iadului în veci, iar întărâtările ce se pornesc asupra ei le potoleşte.
Stinge năvala păgânilor, pornirile ereticilor degrab le sfărâmă, le dezrădăcinează şi întru nimic le întoarce, cu puterea Sfântului Tău Duh (O închinăciune).

Continuă lectura „RUGĂCIUNILE DIN FIECARE ZI ALE MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI ȘI A ROMÂNIEI”

POMELNIC (Pe care este dator atât monahul cât și mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilință, cu osârdie și cu evlavie)

POMELNIC
(Pe care este dator atât monahul cât şi mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilinţă, cu osârdie şi cu evlavie)

Pentru Sfânta Biserică 

Adu-Ţi aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, de mila şi de îndurările Tale cele din veac, pentru care Te-ai întrupat şi de voie ai răbdat răstignire şi moarte, ai înviat din morţi, Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl, pentru mântuirea tuturor celor ce cred drept în Tine.
Caută spre smerenia şi rugăciunea tuturor celor ce cu toată inima Te caută pe Tine. Pleacă-Ţi urechea şi auzi smerita mea rugăciune, a nevrednicului robului Tău, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care o aduc Ţie pentru poporul Tău.
Mai întai, adu-Ţi aminte de soborniceasca şi apostoleasca Ta Biserică, pe care ai câştigat-o cu scump sângele Tău; întemeiaz-o, întăreşte-o, lăţeşte-o, înmulteşte-o, împac-o şi o păzeşte nebiruită de porţile iadului în veci, iar întărâtările ce se pornesc asupra ei le potoleşte.
Stinge năvala păgânilor, pornirile ereticilor degrab le sfărâmă, le dezrădăcinează şi întru nimic le întoarce, cu puterea Sfântului Tău Duh (O închinăciune).

Continuă lectura „POMELNIC (Pe care este dator atât monahul cât și mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilință, cu osârdie și cu evlavie)”

RUGĂCIUNI PENTRU ROMÂNIA ȘI POPORUL ROMÂN DREPTCREDINCIOS – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei și a României

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău.

Îți mulțumesc Doamne din toată inima pentru toate darurile pe care le-ai revărsat asupra mea, dar și pentru toate necazurile, bolile și suferințele care au venit asupra mea datorită păcatelor și fărădelegilor mele. Slavă Ție Doamne, Slavă Ție!

Continuă lectura „RUGĂCIUNI PENTRU ROMÂNIA ȘI POPORUL ROMÂN DREPTCREDINCIOS – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei și a României”

RUGĂCIUNE A MONAHILOR AGHIORIȚI CĂTRE MAICA DOMNULUI

           Preacinstită Maica Domnului Portărița, în aceste vremuri grele, când Sfintele Dogme și Canoane ale dreptei noastre credințe sunt puse din nou la încercare, nu-ți părăsi Sfântă Grădina Ta, pentru păcatele noastre, ci fă-te toiag și călăuză a noastră, Preacurată Maică, trimite-ne nouă duhul fricii de Dumnezeu, al înțelepciunii și al bărbăției, și condu-ne pe noi în lupta dreaptă întru apărarea sfintei noastre credințe.

             Apărătoare Doamnă, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare, cântările cele de laudă aducem ție noi robii tăi, ca cei ce cu venirea cinstitei icoanei tale ne-am agonisit armă tare, zid nebiruit și strajă nebiruită. Acoperă-ne și ne apără pe noi toți de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți și de toată vătămarea sufletească și trupească, ca să strigăm ție: Bucură-te, Portăriță bună care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

            Această frumoasă rugăciune a monahilor aghioriți către Maica Domnului Portărița a fost preluată de pe coperta revistei ,,Sfântul Munte Athos, mărturie de veacuri a luptei pentru apărarea dreptei credințe”, Editura ,,Părinții Aghioriți”, Sfântul Munte Athos, 2014. Știm că icoana Maica Domnului Portărița a venit cu mult timp în urmă pe apă la mănăstirea Iviru și este profețit că atunci când ea va pleca tot așa pe apă atunci se va retrage și harul de la Muntele Athos și monahii vor pleca și ei…

Continuă lectura „RUGĂCIUNE A MONAHILOR AGHIORIȚI CĂTRE MAICA DOMNULUI”

12 iulie – Cinstirea icoanei Maicii Domnului Prodromița (de la Schitul Prodromu din Muntele Athos) și praznicul Sfântului Paisie Aghioritul

 

https://m.ziuaconstanta.ro/stiri/invitati/pr-iulian-zisu-12-iulie-cinstirea-sfintei-icoane-a-maicii-domnului-prodromita-de-la-muntele-athos-664340.html

https://lataifas.ro/religii-si-credinte/120248/simplificati-va-viata-si-stresul-va-fugi-sfantul-paisie-aghioritul-12-iulie/

RUGĂCIUNEA MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI ŞI A ROMÂNIEI


          RUGĂCIUNEA MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI ŞI A ROMÂNIEI

         Sfântă Maică a lui Dumnezeu, ajută neamul şi țara noastră! Toate puterile cerești, apărați pământul țării noastre de năvălirile vrăjmaşului văzut şi nevăzut. Toți sfinții Arhangheli, Apostoli şi mucenici, mărturisitori ai neamului românesc şi din închisorile şi lagărele comuniste, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi să ne întărească în dreapta credință şi în mărturisirea cu curaj şi putere a Adevărului! Amin

RUGĂCIUNEA NU NE LASĂ ÎN PATIMILE NOASTRE ȘI LE ÎNDEPĂRTEAZĂ DE NOI… RUGAȚI-VĂ FRAȚILOR…

 

 

 

 

.

          Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.

          Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.
          Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.
          Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.
          Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.
          Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat.
          Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
          Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
          Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.
          Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.
          Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
          Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. (psalmul 142)