RĂSPUNS PENTRU ÎPS TEODOSIE PE TEMA NEPOMENITORI = SCHISMATICI

         RĂSPUNS PENTRU ÎPS TEODOSIE PE TEMA NEPOMENITORI = SCHISMATICI

         Cu durere vă aducem la cunoștință aici aceste lucruri dar noi, creștini ortodocși fiind, ne îndoim de faptul că nu cunoașteți exact ce s-a semnat și legalizat la pseudo-sinodul din Creta din iunie 2016…

         Mai mult decât atât ați afirmat public că nepomenitorii se află în afara Bisericii Ortodoxe, că sunt schismatici, ceea ce reprezintă un mare neadevăr…

         După cum bine știți, nepomenitorii din cadrul Bisericii Ortodoxe Române sunt acei creștini, preoți și mireni care s-au îngrădit de erezie, de erezia ecumenismului și de ereziile legalizate în insula Creta, unde au participat doar o mică parte dintre ierarhii ortodocși (Rusia și alte câteva țări preponderent ortodoxe nu au participat!) și au hotărât să nu fie pomeniți la Sfânta Liturghie ierarhul locului care a semnat direct documentele din Creta (ascunse publicului larg) sau mai târziu la Patriarhie la sfârșitul lui octombrie 2016.

Continuă lectura „RĂSPUNS PENTRU ÎPS TEODOSIE PE TEMA NEPOMENITORI = SCHISMATICI”

ÎNTOARCEREA NOASTRĂ LA VALORILE MORALE, CREȘTINE ȘI NAȚIONALE

       ÎNTOARCEREA NOASTRĂ LA VALORILE MORALE, CREȘTINE ȘI NAȚIONALE

       Iubiți frați români de pretutindeni, mă adresez în rândurile următoare îndeosebi tinerilor care caută adevărul, care au iubire câtuși de puțin față de Dumnezeu, față de neam și țară, față de semenii lor din țară și din străinătate, celor cărora le pasă de prezent, dar și de viitorul lor și al copiilor lor în această țară minunată și binecuvântată de Dumnezeu ce se numește România.

          Având în vedere bombardamentul și oceanul de informații în care am ajuns să navigăm astăzi mai mult ca niciodată, fapt care ne conduce adesea și la anxietate și tristețe, observând mai ales ce se întâmplă rău la noi și în alte state ale lumii, se impune să ne acordăm fraților un minimum răgaz de liniște interioară și netulburată de nimeni din jurul nostru, în care să medităm puțin la lucrurile cele mai importante care țin de viața noastră personală și să adoptăm dacă se poate o nouă atitudine, una de simplificare a vieții și de redescoperire lucidă a rostului nostru pe acest pământ precum și a scopului vieții noastre care nu poate fi altul decât mântuirea sufletului…

          De aceea, vă propun dragilor cu toată căldura și dragostea ființei mele să ne descoperim identitatea noastră profundă și întoarcerea noastră cât se poate de conștientă și responsabilă la valorile morale, creștine și naționale…

Continuă lectura „ÎNTOARCEREA NOASTRĂ LA VALORILE MORALE, CREȘTINE ȘI NAȚIONALE”

CINE A FOST CU ADEVĂRAT PĂRINTELE ARSENIE BOCA? OMUL LUI DUMNEZEU SAU UN VRĂJITOR ȘI TRĂDĂTOR AL ORTODOXIEI CUM NI-L PREZINTĂ DENIGRATORII SĂI…

        Iubiți frați ortodocși de pretutindeni, vă mărturisesc că nu este prima dată când mă încumet să scriu despre părintele Arsenie Boca, a cărui personalitate complexă și viață am încercat și eu păcătosul și nevrednicul să o descifrez, intrigat fiind mai ales de aceste atacuri josnice venite din partea unor preoți și monahi precum Gheorghe Anițulesei, Matei Vulcănescu, care l-au zugrăvit în fel și chip în culori foarte sumbre…

           Mărturisesc fraților că nu sunt nicidecum ,,arsenist”, adică unul care îl idolatrizează (!). De altfel, termenul acesta este ambiguu și în mod vădit a fost anume conceput pentru decredibilizarea părintelui Arsenie Boca și pentru dezbinarea credincioșilor, împărțiți de acum în două tabere, arseniști și antiarseniști. Așa cum am precizat de atâtea ori în articole și comentarii, nu l-am așezat pe părintele Arsenie Boca pe un piedestal deasupra celorlați părinți duhovnici cu viață sfântă, nu am reușit să ajung nici până în ziua de azi la mormântul său de la Prislop și nici măcar nu am în casă o icoană cu sfinția sa (deși se găsesc pretutindeni). Am încercat să fiu în articolele cu referire la sfinția sa cât se poate de critic și obiectiv în cercetarea vieții și operei sale. Vă puteți convinge și singuri. 

Continuă lectura „CINE A FOST CU ADEVĂRAT PĂRINTELE ARSENIE BOCA? OMUL LUI DUMNEZEU SAU UN VRĂJITOR ȘI TRĂDĂTOR AL ORTODOXIEI CUM NI-L PREZINTĂ DENIGRATORII SĂI…”

RUGĂCIUNILE DIN FIECARE ZI ALE MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI ȘI A ROMÂNIEI

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! Amin

                         POMELNIC
(Pe care este dator atât monahul cât şi mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilinţă, cu osârdie şi cu evlavie)

                Pentru Sfânta Biserică

Adu-Ţi aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, de mila şi de îndurările Tale cele din veac, pentru care Te-ai întrupat şi de voie ai răbdat răstignire şi moarte, ai înviat din morţi, Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl, pentru mântuirea tuturor celor ce cred drept în Tine.
Caută spre smerenia şi rugăciunea tuturor celor ce cu toată inima Te caută pe Tine. Pleacă-Ţi urechea şi auzi smerita mea rugăciune, a nevrednicului robului Tău (numele), întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care o aduc Ţie pentru poporul Tău.
Mai întâi, adu-Ţi aminte de soborniceasca şi apostoleasca Ta Biserică, pe care ai câştigat-o cu scump sângele Tău; întemeiaz-o, întăreşte-o, lăţeşte-o, înmulteşte-o, împac-o şi o păzeşte nebiruită de porţile iadului în veci, iar întărâtările ce se pornesc asupra ei le potoleşte.
Stinge năvala păgânilor, pornirile ereticilor degrab le sfărâmă, le dezrădăcinează şi întru nimic le întoarce, cu puterea Sfântului Tău Duh (O închinăciune).

Continuă lectura „RUGĂCIUNILE DIN FIECARE ZI ALE MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI ȘI A ROMÂNIEI”

DESPRE LUCRAREA DE BAZĂ A DENIGRATORILOR SFÂNTULUI ARSENIE BOCA…

           Ați auzit de broșura scoasă de unul dintre marii denigratori și hulitori ai Sfântului Arsenie Boca? Aici aveți un drept la replică…

           În numărul 41 al revistei Atitudini, aparținând Fundatiei Justin Pârvu, părintele Mihai Aldea reușește să facă o recenzie critică și documentată a broșurii lui Gheorghe Anițulesei… O desființează pur și simplu cu argumente teologice…

https://manastirea.petru-voda.ro/2015/11/30/recenzia-brosurii-fenomenul-arsenie-boca/